INFORMACJE

 

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

 

1.

Sesja poprawkowa

22 - 29.08. 2018

2.

Rada pedagogiczna - organizacyjna i zatwierdzająca wyniki egzaminów poprawkowych (czynności dodatkowe, kalendarz roku szkolnego, przydział wychowawstw, wyjazd integracyjny)

31.08.2018 (pt)

3.

Rada pedagogiczna - zatwierdzająca plan dydaktyczno-wychowawczy, plan wychowawczo-profilaktyczny, zmiany w statucie szkoły i WZO,

03.09. 2018 (pn)

4.

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

03.09.2018 (pn)

5.

I spotkanie z rodzicami kl. I-III

06.09.2018 (czw)

6.

Obóz integracyjny kl. I - Sielpia

10 – 14.09.2018

7

Rada pedagogiczna – plan nadzoru pedagogicznego, regulamin oceny pracy nauczycieli

20.09.2018 (czw)

8.

Wstępne deklaracje o przystąpieniu do egzaminu maturalnego

do 28.09.2018 (pt)

9.

Święto Szkoły – ślubowanie klas I – przy pomniku Polegli Niepokonani

02.10.2018 (wt)

 

10.

Spotkanie Dyrektora szkoły z rodzicami – procedury maturalne

04.10 2018 (cz)

11.

Jubileusz 25-lecia szkoły

12.10.2018 (pt)

12.

Dzień Edukacji Narodowej

12.10.2018 (pt)

13.

Rada szkoleniowa

październik 2018

14.

Wystawianie przewidywanych ocen śródokresowych kl. I - III

7.11. 2018 (śr)

15.

Święto Niepodległości

11.11.2018 (nd)

16.

Sprawdziany z wykorzystaniem zadań maturalnych – sprawdzenie wykazu ocen w e-dzienniku

listopad 2018

17.

Zebranie rodziców ucz. kl. I-III – informacje o wynikach postępów w nauce

6.12.2018 (czw)

18.

Międzyszkolny Turniej Piłki Siatkowej

grudzień 2018

19.

Wystawienie ocen w I okresie

do 12.12.2018 (śr)

20.

Rada klasyfikacyjna kl. I-III

18.12.2018 (wt)

19.

Spotkanie świąteczne z młodzieżą i Wigilia pracowników

21.12.2018 (pt)

20.

Zimowa przerwa świąteczna – koniec I okresu

22.12.2018

1.01.2019

21.

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

Styczeń 2019

22.

Studniówka

05.01.2019 (sb)

 

23.

Zebrania z rodzicami – informacja o wynikach I okresu klasy I-III

17.01.2019 (czw)

24.

Ferie zimowe

28.01-10.02.2019

25.

Ostateczne deklaracje o przystąpieniu do egzaminu maturalnego

do 7.02.2019 (czw)

 

26.

Wystawienie ocen śródokresowych w klasach III

28.02.2019 (śr)

27.

Targi Edukacyjne

marzec 2019

28.

Rekolekcje wielkanocne

marzec 2019

29.

XXII Tydzień Teatralny

25-29 .03.2019

30.

IX Międzyszkolny Konkurs Interdyscyplinarny Cztery Żywioły – edycja „Woda”

marzec 2019

31.

VII Międzyszkolny Festiwal Filmów w „Zośce”

Kwiecień 2019

32.

Wystawianie ocen śródokresowych w klasach I-II

03.04.2019

33.

Spotkanie dla kandydatów

04.04.2019 (czw)

34.

Zebranie rodziców ucz. kl. I-III

11.04.2019 (czw)

35

Wystawianie ocen rocznych w klasach III

15.04.2018 (pn)

35.

Świąteczne spotkanie uczniów i pracowników szkoły

17.04.2019 (śr)

36.

Wiosenna przerwa świąteczna

18.04–23.04.2019

37.

Rada klasyfikacyjno - zatwierdzająca kl. III

16.04.2019 (wt)

38.

Ewentualne egzaminy klasyfikacyjne kl. III

15.04.2019 (pn)

39.

Zakończenie zajęć kl. III

26.04.2019 (pt)

40.

Matury pisemne

6,7,8. 05.2019

41.

Zebranie rodziców ucz. kl. I i II

06.06.2019 (czw)

42.

Wystawianie przewidywanych ocen rocznych

05.06.2019 (śr)

43.

Rada klasyfikacyjna

13.06.2019 (czw)

44.

Ewentualne egzaminy klasyfikacyjne

12-13.06.2019

 

45.

Zakończenie roku szkolnego 2018/2019

21.06.2019 (pt)

46.

Rada podsumowująca rok szkolny

27.06.2019 (czw)

47.

Rekrutacja do klas I

maj-sierpień 2019

48.

Dni wolne od zajęć lekcyjnych (propozycja)

2.10/2.11/ 2.05,

6,7,8. 9, 10. 05 (matury)/

 

49.

Zebrania z rodzicami

I okres

06.09, 04.10, 6.12

II okres

17.01, 11.04, 06.06

 

 

Wiadomości

Kontakt

  • LXXXVI Liceum Ogólnokształcące im. Batalionu "Zośka"
    ul. Garbińskiego 1
    01-122 Warszawa
  • (+22) 836 48 38

Galeria zdjęć