INFORMACJE

Języki obce

 

Liderzy zespołu:

Katarzyna Muchowska (język angielski)

Ewa Serkowska (język hiszpański)

 

Nauczyciele:

Tomasz Bartczak                        (j. rosyjski)

Dominika Bronz                          (j. francuski)

Grzegorz Czarnecki                    (j. hiszpański)

Anna Wojciechowska                (j.niemiecki)

Iwona Karlińska                         (j. angielski)

Agnieszka Łągiewka                   (j. angielski)

Sebastian Szymalak                 (j. angielski)

Agnieszka Trześniowska           (j. angielski) 

Bożena Wnorowska-Brudek     (j. angielski)

Katarzyna Zajączkowska         (łacina i kultura antyczna)

 

Oferta dydaktyczna naszego liceum zawiera szerokie spektrum języków obcych nowożytnych. W tej grupie znalazła się również starożytna łacina, znajomość której wspomaga poznawania wszystkich języków z grupy indoeuropejskiej.

W  dobie globalizacji wiedza zdobywana na zajęciach lingwistycznych jest niezwykle istotna oraz niezbędna. Otwiera młodego człowieka na Europę i świat. Pomaga przełamać barierę językową oraz kulturową, a przede wszystkim otwiera przed naszymi absolwentami drogę do kariery zawodowej na terenie kraju oraz poza jego granicami.

Zajęcia językowe w naszej szkole są prowadzone różnymi metodami. W proces dydaktyczny włączamy pracę metodą projektów. Do najbardziej interesujących zaliczają się:

 1. Szkolny Konkurs Lingwistyczny

Konkurs skierowany jest do uczniów naszego liceum. Jego głównym założeniem jest nauka przez zabawę. Zadaniem uczestników jest przyswojenie 100 zwrotów idiomatycznych z języka angielskiego oraz 60 popularnych sentencji łacińskich. W drugim etapie projektu młodzież pracuje zespołowo. Zespoły wykorzystują wiedzę w zabawnych konkurencjach: kalambury, quizy oraz praca z filmem i obrazem.

 1. Szkolny Konkurs geograficzno-lingwistyczny.

 

 1. Projekty międzynarodowe

Spotkania młodzieży w ramach unijnych projektów stanowią bardzo ciekawy element uzupełniający dydaktykę szkolną. Młodzież uczestnicząca w projektach poznaje języki, kulturę i obyczaje uczestników projektu z innych państw europejskich.   Więcej informacji na ten temat znajdziesz w zakładce projekty międzynarodowe.

 1. Spotkania Młodzieży we Flossenburgu

Młodzież naszego liceum każdego roku w okresie wakacji uczestniczy w międzynarodowych spotkaniach młodzieży we Flossenburgu, które organizowane są przez niemieckie stowarzyszenie na terenie byłego obozu koncentracyjnego. 

Celem spotkań jest propagowanie idei pacyfistycznych i przyjaźni między młodymi ludźmi z różnych krajów europejskich i nie tylko.  

Podczas spotkań we Flossenburgu nasi uczniowie są oprowadzani po obozie koncentracyjnym przez byłych jeńców obozu, którzy jednocześnie opowiadają historię miejsca oraz swoją. Uczestniczą również w zajęciach integracyjnych i poznają młodzież z zaproszonych krajów (Belgia, Niemcy, Ukraina, Izrael) oraz porozumiewają się językiem angielskim.

 1. AIESEC

Współpraca szkoły z organizacją AIESEC  rozwija umiejętności lingwistyczne naszych uczniów oraz umożliwia poznanie kultury odległych niekiedy krajów. Wolontariusze AIESEC goszczą w naszym liceum cały tydzień. Prowadzą ciekawe zajęcia w języku angielskim.

 1. Zajęcia interdyscyplinarne

Nauczyciele zespołu języków obcych opracowują zajęcia interdyscyplinarne, których celem jest wskazanie korelacji międzyprzedmiotowych, a w szczególności wpływu języków obcych na inne dziedziny naukowe. 

 1. Dyskusyjne Koło Filmowe (DKF)

Wspólne oglądanie w szkole filmów stanowi bardzo ważny element edukacji społeczno-obywatelskiej. Pokazom towarzyszy dyskusja, w której uczniowie pod kierunkiem opiekunów analizują i interpretują zjawiska społeczne i kulturowe występujące w Polsce oraz krajach europejskich, których języków się uczą.

 

 

 

Wiadomości

Kontakt

 • LXXXVI Liceum Ogólnokształcące im. Batalionu "Zośka"
  ul. Garbińskiego 1
  01-122 Warszawa
 • (+22) 836 48 38

Galeria zdjęć