ZAKTUALIZOWANA WERSJA KALENDARZA SZKOLNEGO 2020/2021

 

1.

Sesja poprawkowa

26 - 27.08. 2020

2.

Rada pedagogiczna -  organizacyjna i zatwierdzająca wyniki egzaminów poprawkowych (czynności dodatkowe, kalendarz roku szkolnego, przydział wychowawstw, wyjazd integracyjny)

28.08.2020 (pt)

3.

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

1.09.2020 (wt)

4.

Rada pedagogiczna -  zatwierdzająca plan dydaktyczno-wychowawczy, plan wychowawczo-profilaktyczny, zmiany w statucie szkoły i WZO, przedstawienie planu profilaktyczno-wychowawczego

1.09. 2020(wt)

5.

I spotkanie z rodzicami kl. I-III

I klasy– 3.09(czw) – godz. 17.30

II klasy po szkole podstawowej – 3.09 (czw) godz. 18.00

II klasy po gimnazjum – 7.09 (pon) godz. 17.30

III klasy – 7.09 (pon) godz. 18.00

3 i 7.09.2020

(czw, pon)

6.

Wstępne deklaracje o przystąpieniu do egzaminu maturalnego

do 30.09.2020 (śr)

7.

Święto Szkoły – ślubowanie klas I – przy pomniku Polegli Niepokonani 

2.10.2020 (pt)

8.

Aktualne procedury maturalne – spotkanie z rodzicami maturzystów

8.10 2020 (czw)

9.

Dzień Edukacji Narodowej

14.10.2020 (śr)

10.

Rada szkoleniowa

październik 2020

11.

Wystawianie przewidywanych ocen śródokresowych1 kl. I - III

4.11. 2020 (śr)

12.

Święto Niepodległości

11.11.2020 (śr)

13.

Testy z wykorzystaniem zadań maturalnych

listopad 2020

14.

Rada szkoleniowa

listopad 2020

15.

Wystawienie przewidywanych ocen śródrocznych

2.12.2020 (śr)

16.

Zebranie rodziców ucz. kl. I-III – informacje o postępach w nauce i zachowaniu

3.12.2020 (czw)

17.*

Międzyszkolny Turniej Piłki Siatkowej

grudzień 2020

18.

Wystawienie ocen śródrocznych

do 18.12.2020 (pt)

19.

Rada klasyfikacyjna kl. I-III

21.12.2020 (pon)

20.

Spotkanie świąteczne z młodzieżą i Wigilia pracowników

22.12.2020 (wt)

21.

Zimowa przerwa świąteczna – koniec I okresu          

23.12.2020

 –1.01.2021

22.*

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

styczeń 2021

23.

Zebrania z rodzicami – informacja o wynikach I okresu klasy I-III

Rada podsumowująca I okres

14.01.2021 (czw)

04.02.2021

24.

Ferie zimowe

18 – 31.01.21

04.01-17.01.21

25.

Studniówka

luty 2021

26.

Próbna matura/testy z wykorzystaniem zadań maturalnych

luty, marzec 2021

27.

Ostateczne deklaracje o przystąpieniu do egzaminu maturalnego

do 7.02.2021

28.

Wystawienie ocen śródokresowych2 w klasach III

26.02.2021 (pt)

29.

Targi Edukacyjne (online)

26-27 marca 2021

30.

Rekolekcje wielkanocne

marzec 2021

31.*

Akcja krwiodawstwa

marzec 2021

32.*

XXIV Tydzień Teatralny

22-26.03.2021

33.*

XI Międzyszkolny Konkurs Interdyscyplinarny Cztery Żywioły

marzec 2021

34.

Świąteczne spotkanie uczniów i pracowników szkoły (online)

31.03.2021 (śr)

35.

Wiosenna przerwa świąteczna

1.04–6.04.2021

36.*

X Międzyszkolny Festiwal Filmów w „Zośce”

kwiecień 2021

37.

Wystawianie ocen śródokresowych2 w klasach I-II

13.04.2021

38.

Wystawienie przewidywanych ocen rocznych w kl. III

13.04.2021

39.

Zebranie rodziców ucz. kl. I-III 

14.04.2021 (śr)

40.

Spotkanie dla kandydatów

15.04.2021 (czw)

20 maja 2021 (czw)

41.

Wystawienie ocen rocznych w kl. III

23.04.2021 (pt)

42.

Rada klasyfikacyjna kl. III

26.04.2021 (pn)

43.

Ewentualne egzaminy klasyfikacyjne kl. III

26-27.04.2021 (pn, wt)

44.

Rada zatwierdzająca

28.04.2021

45.

Zakończenie zajęć kl. III

30.04.2021 (pt)

46.

Matury pisemne

od 04-20.05.2021

47.

Matury ustne

od 7.05. 2021

48.

Wystawianie przewidywanych ocen rocznych kl. I i II

9.06.2021 (śr)

49.

Zebranie rodziców ucz. kl. I i II

10.06.2021 (czw)

50.

Rada klasyfikacyjna

21.06.2021 (pon)

51.

Ewentualne egzaminy klasyfikacyjne

22-23.06.2021

52.

Rada zatwierdzająca

23.06.2021

53.

Zakończenie roku szkolnego 2020/2021

25.06.2021 (pt)

54.

Rada podsumowująca rok szkolny

2.07.2021 (pt)

55.

Rekrutacja do klas I

maj-sierpień 2021

56.

Dni wolne od zajęć lekcyjnych (propozycja)

14.10/ 4,5.01/21, 22, 12,2020

4,5,6,07.05 (matury)/ 4.06/

57.

Zebrania z rodzicami

I okres

3.09, 8.10, 3.12

II okres

14.01, 04.02 13.04 (śr), 10.06

 

 

*Uroczystości zaplanowane oznaczone w kalendarzu gwiazdką (*) odbędą się
w zależności od sytuacji epidemicznej w kraju

 

 

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2020/2021 – aneks nr 1 (wersja poprzednia)

 

1.

Sesja poprawkowa

26 - 27.08. 2020

2.

Rada pedagogiczna -  organizacyjna i zatwierdzająca wyniki egzaminów poprawkowych (czynności dodatkowe, kalendarz roku szkolnego, przydział wychowawstw, wyjazd integracyjny)

28.08.2020 (pt)

3.

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

1.09.2020 (wt)

4.

Rada pedagogiczna -  zatwierdzająca plan dydaktyczno-wychowawczy, plan wychowawczo-profilaktyczny, zmiany w statucie szkoły i WZO, przedstawienie planu profilaktyczno-wychowawczego

1.09. 2020(wt)

5.

I spotkanie z rodzicami kl. I-III

I klasy– 3.09(czw) – godz. 17.30

II klasy po szkole podstawowej – 3.09 (czw) godz. 18.00

II klasy po gimnazjum – 7.09 (pon) godz. 17.30

III klasy – 7.09 (pon) godz. 18.00

3 i 7.09.2020

(czw, pon)

6.

Wstępne deklaracje o przystąpieniu do egzaminu maturalnego

do 30.09.2020 (śr)

7.

Święto Szkoły – ślubowanie klas I – przy pomniku Polegli Niepokonani 

2.10.2020 (pt)

8.

Aktualne procedury maturalne – spotkanie z rodzicami maturzystów

8.10 2020 (czw)

9.

Dzień Edukacji Narodowej

14.10.2020 (śr)

10.

Rada szkoleniowa

październik 2020

11.

Wystawianie przewidywanych ocen śródokresowych1 kl. I - III

4.11. 2020 (śr)

12.

Święto Niepodległości

11.11.2020 (śr)

13.

Testy z wykorzystaniem zadań maturalnych

listopad 2020

14.

Rada szkoleniowa

listopad 2020

15.

Wystawienie przewidywanych ocen śródrocznych

2.12.2020 (śr)

16.

Zebranie rodziców ucz. kl. I-III – informacje o postępach w nauce i zachowaniu

3.12.2020 (czw)

17.*

Międzyszkolny Turniej Piłki Siatkowej

grudzień 2020

18.

Wystawienie ocen śródrocznych

do 18.12.2020 (pt)

19.

Rada klasyfikacyjna kl. I-III

21.12.2020 (pon)

20.

Spotkanie świąteczne z młodzieżą i Wigilia pracowników

22.12.2020 (wt)

21.

Zimowa przerwa świąteczna – koniec I okresu          

23.12.2020

 –1.01.2021

22.*

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

styczeń 2021

23.

Zebrania z rodzicami – informacja o wynikach I okresu klasy I-III

Rada podsumowująca I okres

14.01.2021 (czw)

04.02.2021

24.

Ferie zimowe

18 – 31.01.21

04.01-17.01.21

25.

Studniówka

luty 2021

26.

Próbna matura/testy z wykorzystaniem zadań maturalnych

luty, marzec 2021

27.

Ostateczne deklaracje o przystąpieniu do egzaminu maturalnego

do 7.02.2021

28.

Wystawienie ocen śródokresowych2 w klasach III

26.02.2021 (pt)

29.

Targi Edukacyjne

marzec 2021

30.

Rekolekcje wielkanocne

marzec 2021

31.*

Akcja krwiodawstwa

marzec 2021

32.*

XXIV Tydzień Teatralny

22-26.03.2021

33.*

XI Międzyszkolny Konkurs Interdyscyplinarny Cztery Żywioły

marzec 2021

34.

Świąteczne spotkanie uczniów i pracowników szkoły

31.03.2021 (śr)

35.

Wiosenna przerwa świąteczna

1.04–6.04.2021

36.*

X Międzyszkolny Festiwal Filmów w „Zośce”

kwiecień 2021

37.

Wystawianie ocen śródokresowych2 w klasach I-II

7.04.2021

38.

Wystawienie przewidywanych ocen rocznych w kl. III

7.04.2021

39.

Zebranie rodziców ucz. kl. I-III 

8.04.2021

40.

Spotkanie dla kandydatów

15.04.2021 (czw)

41.

Wystawienie ocen rocznych w kl. III

16.04.2021 (pt)

42.

Rada klasyfikacyjna kl. III

19.04.2021 (pon)

43.

Ewentualne egzaminy klasyfikacyjne kl. III

20-21.04.2021 (wt, śr)

44.

Rada zatwierdzająca

21.04.2021

45.

Zakończenie zajęć kl. III

23.04.2021 (pt)

46.

Matury pisemne

od 4,5,6.05.2021

47.

Matury ustne

od 7.05. 2021

48.

Wystawianie przewidywanych ocen rocznych kl. I i II

2.06.2021 (śr)

49.

Zebranie rodziców ucz. kl. I i II

10.06.2021 (czw)

50.

Rada klasyfikacyjna

21.06.2021 (pon)

51.

Ewentualne egzaminy klasyfikacyjne

22-23.06.2021

52.

Rada zatwierdzająca

23.06.2021

53.

Zakończenie roku szkolnego 2019/2020

25.06.2021 (pt)

54.

Rada podsumowująca rok szkolny

2.07.2021 (pt)

55.

Rekrutacja do klas I

maj-sierpień 2021

56.

Dni wolne od zajęć lekcyjnych (propozycja)

14.10/ 4,5.01/21, 22, 12,2020

4,5,6.05 (matury)/ 4.06/

57.

Zebrania z rodzicami

I okres

3.09, 8.10, 3.12

II okres

14.01, 04.02 8.04, 10.06

 

 

*Uroczystości zaplanowane oznaczone w kalendarzu gwiazdką (*) odbędą się
w zależności od sytuacji epidemicznej w kraju.

 

 

Kontakt

  • LXXXVI Liceum Ogólnokształcące im. Batalionu "Zośka"
    ul. Garbińskiego 1
    01-122 Warszawa
  • (+22) 836 48 38