Rada Szkoły


Rada szkoły LXXXVI LO jest społecznym organem szkoły niezależnym od dyrektora i rady pedagogicznej, który reprezentuje ogół nauczycieli, rodziców i uczniów naszej szkoły. Zgodnie z zapisami prawa (Ustawa o systemie oświaty, Karta Nauczyciela, Rozporządzenia ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania), Rada Szkoły ma wpływ na funkcjonowanie szkoły i pozwala nam wszystkim wspólnie decydować o tym, co najważniejsze dla społeczności szkolnej. Rada szkoły w weekend celu wspierania działalności statutowej szkoły może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek oraz innych źródeł.

 

Dzięki wsparciu rodziców uczniów szkoły Rada Szkoły finansuje między innymi:

 • wyposażenie szkolne i pomoce naukowe (do tej pory zakupiliśmy 7 rzutników multimedialnych, 15 komputerów)

 • corocznie uzupełniamy księgozbiór biblioteki szkolnej

 • dofinansowujemy wycieczki klasowe

 • finansujemy nagrody dla uczniów szkoły (zakończenie roku szkolnego, konkursy, zawody sportowe)

 • finansujemy papier ksero, tonery oraz konserwację kserokopiarek – by każdy nauczyciel mógł przygotowywać materiały dla uczniów

 • finansujemy przeprowadzenie matury próbnej

 • finansujemy projekty wychowawcze

 • finansujemy udział uczniów w międzynarodowym programie AIESEC

 • urządziliśmy i utrzymujemy salę teatralną (nagłośnienie, 10 reflektorów teatralnych, sterówka)

Wspieramy inicjatywy uczniów, rodziców i nauczycieli by wspólnie podnieść jakość edukacji.

Serdecznie zapraszamy do współpracy i aktywnego działania na rzecz szkoły.

 

 

 

 

Kontakt

 • LXXXVI Liceum Ogólnokształcące im. Batalionu "Zośka"
  ul. Garbińskiego 1
  01-122 Warszawa
 • (+22) 836 48 38