Języki obce

Lider zespołu języków obcych:

Katarzyna Muchowska

 

Iwona Karlinska

Agnieszka Łągiewka

Sebastian Szymalak

Anna Wnorowska-Brudek

Ewa Serkowska (język hiszpański)

Michał Fijałkowski (język niemecki)

Jelena Wysokińska (jezyk rosyjski)

Edyta Mazur (język francuski)

 

Oferta dydaktyczna naszego liceum zawiera szerokie spektrum języków obcych nowożytnych. W tej grupie znalazła się również starożytna łacina, znajomość której wspomaga poznawania wszystkich języków z grupy indoeuropejskiej.

W  dobie globalizacji wiedza zdobywana na zajęciach lingwistycznych jest niezwykle istotna oraz niezbędna. Otwiera młodego człowieka na Europę i świat. Pomaga przełamać barierę językową oraz kulturową, a przede wszystkim otwiera przed naszymi absolwentami drogę do kariery zawodowej na terenie kraju oraz poza jego granicami.

Zajęcia językowe w naszej szkole są prowadzone różnymi metodami. W proces dydaktyczny włączamy pracę metodą projektów. Do najbardziej interesujących zaliczają się:

 1. Szkolny Konkurs Lingwistyczny

Konkurs skierowany jest do uczniów naszego liceum. Jego głównym założeniem jest nauka przez zabawę. Zadaniem uczestników jest przyswojenie 100 zwrotów idiomatycznych z języka angielskiego oraz 60 popularnych sentencji łacińskich. W drugim etapie projektu młodzież pracuje zespołowo. Zespoły wykorzystują wiedzę w zabawnych konkurencjach: kalambury, quizy oraz praca z filmem i obrazem.

 1. Szkolny Konkurs geograficzno-lingwistyczny.

 

 1. Projekty międzynarodowe

Spotkania młodzieży w ramach unijnych projektów stanowią bardzo ciekawy element uzupełniający dydaktykę szkolną. Młodzież uczestnicząca w projektach poznaje języki, kulturę i obyczaje uczestników projektu z innych państw europejskich.   Więcej informacji na ten temat znajdziesz w zakładce projekty międzynarodowe.

 1. Spotkania Młodzieży we Flossenburgu

Młodzież naszego liceum każdego roku w okresie wakacji uczestniczy w międzynarodowych spotkaniach młodzieży we Flossenburgu, które organizowane są przez niemieckie stowarzyszenie na terenie byłego obozu koncentracyjnego. 

Celem spotkań jest propagowanie idei pacyfistycznych i przyjaźni między młodymi ludźmi z różnych krajów europejskich i nie tylko.  

Podczas spotkań we Flossenburgu nasi uczniowie są oprowadzani po obozie koncentracyjnym przez byłych jeńców obozu, którzy jednocześnie opowiadają historię miejsca oraz swoją. Uczestniczą również w zajęciach integracyjnych i poznają młodzież z zaproszonych krajów (Belgia, Niemcy, Ukraina, Izrael) oraz porozumiewają się językiem angielskim.

 1. AIESEC

Współpraca szkoły z organizacją AIESEC  rozwija umiejętności lingwistyczne naszych uczniów oraz umożliwia poznanie kultury odległych niekiedy krajów. Wolontariusze AIESEC goszczą w naszym liceum cały tydzień. Prowadzą ciekawe zajęcia w języku angielskim.

 1. Zajęcia interdyscyplinarne

Nauczyciele zespołu języków obcych opracowują zajęcia interdyscyplinarne, których celem jest wskazanie korelacji międzyprzedmiotowych, a w szczególności wpływu języków obcych na inne dziedziny naukowe. 

 1. Dyskusyjne Koło Filmowe (DKF)

Wspólne oglądanie w szkole filmów stanowi bardzo ważny element edukacji społeczno-obywatelskiej. Pokazom towarzyszy dyskusja, w której uczniowie pod kierunkiem opiekunów analizują i interpretują zjawiska społeczne i kulturowe występujące w Polsce oraz krajach europejskich, których języków się uczą.

 

 

 

Kontakt

 • LXXXVI Liceum Ogólnokształcące im. Batalionu "Zośka"
  ul. Garbińskiego 1
  01-122 Warszawa
 • (+22) 836 48 38