Nauki przyrodnicze

Lider zespołu:


Małgorzata Kowalska (fizyka)

Członkowie zespołu:

 

Anna Szymczak (geografia, geografia z elementami statystyki i matematyki, przyroda, dziennikarstwo)

Ewa Smak (geografia)

Katarzyna Kłos (chemia)

Katarzyna Oziembłowska (biologia)

Joanna Gabral-Kwiecień (bilogia)

Kinga Mazur (chemia, matematyka)

Joanna Maciak (matematyka)

 

 

Biologia, chemia, fizyka oraz geografia to nauki przyrodnicze będące naukami empirycznymi, w których bardzo ważną rolę odgrywa odwołanie się do eksperymentu badawczego. Nauka tych przedmiotów w naszej szkole jest prowadzona w celu lepszego zrozumienia otaczającej uczniów rzeczywistości, ale również po to, aby zaspokoić ich ciekawość.

Nauczyciele matematyki systematycznie analizują wyniki egzaminów maturalnych (sesja próbna oraz własciwa) w celu dosotosowania metod pracy do potrzeb uczniów. Matura próbna z matematyki przeprowadzana jest wielokrotnie (w klasie drugiej oraz trzeciej), a jej wyniki podlegaja systemowi wewnetrznej ewaluacji, w ramach której opracowywane są programy naprawcze.

Dla uczniów zainteresowanych organizowany jest cykliczny konkurs Matematyka w obiektywie.

W naszej szkole przedmioty przyrodnicze są realizowane na poziomie rozszerzonym:

 

 • biologia i chemia w klasie przyrodniczej,

 • fizyka w klasie matematyczno – przyrodniczej,

 

Nauczyciele biorą czynny udział w konferencjach metodycznych, warsztatach oraz szkoleniach podnosząc swoje kwalifikacje, aby rozwijać talenty uczniów, kształtować w nich proces logicznego myślenia, doskonalić umiejętności wzajemnej komunikacji i pracy w zespole, wdrażać do aktywnej i samodzielnej pracy, motywować do nauki. Podczas nauki w klasie trzeciej uczniowie wielokrotnie poddawani są ocenie umiejętności poprzez udział w maturach próbnych. W klasie drugiej przeprowadzony zostanie Egzamin Kompetencji z przedmiotów przyrodniczych będący formą matury próbnej. Wyniki tych egzaminów wewnętrznych podlegają systemowi ewaluacji w zespole nauczycieli.

 

Nauczyciele zespołu przyrodniczego organizują konkursy międzyszkolnego i szkolne:

 

 • Międzyszkolny Konkurs Interdyscyplinarny - Cztery żywioły,

 • Międzyszkolny Interdyscyplinarny Konkurs Doświadczenie przyrodnicze,

 • Szkolny Konkurs Geograficzny,

 • Konkurs fotograficzny, geograficzny,

 • Szkolna Mini-Olimpiada Fizyczna,

 • Konkurs fotograficzny Przyroda w różnych porach roku,

 • Coroczny tematyczny konkurs wiedzy biologicznej.

 

Uczniowie przygotowywali się pod opieką nauczycieli zespołu do konkursów:

 

 • Ogólnopolski Konkurs Chemiczny ALCHEMIK,

 • Polsko-Ukraiński Konkurs Fizyczny Lwiątko,

 • Olimpiada Astronomiczna,

 • Chain Reaction – interdyscyplinarny konkurs chemiczno-fizyczny,

 • Konkurs Astronomiczny Helios,

 • Eksperyment Łańcuchowy – konkurs fizyczny.

 

Nauczyciele opracowują szeroką ofertę zajęć interdyscyplinarnych, których celem jest wskazanie korelacji międzyprzedmiotowych:

 

 • interdyscyplinarne lekcje koleżeńskie (biologia-wychowanie fizyczne, chemia-wychowanie fizyczne, biologia-łacina, fizyka-język polski, fizyka-chemia, fizyka-kultura antyczna, geografia-łacina),

 • seminaria przedmiotowe i międzyprzedmiotowe.

 

Nauczyciele utrzymują współpracę z warszawskimi szkołami wyższymi dzięki, której uczniowie biorą udział w zajęciach pozaszkolnych    


           


       

 • wykładach organizowanych dla uczniów zainteresowanych przedmiotami przyrodniczymi na odpowiednich wydziałach Uniwersytetu Warszawskiego, Politechniki Warszawskiej oraz instytutach Polskiej Akademii Nauk,

 • zajęciach dla uczniów organizowanych w ramach Festiwalu Nauki,

 • zajęciach laboratoryjnych dedykowanych uczniom szkół ponadgimnazjalnych na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego,

 • lekcjach muzealnych w Muzeum Ziemi, Muzeum Geologicznym, Muzeum Etnograficznym, Muzeum Marii Curie-Skłodowskiej, Muzeum Farmacji, Warszawskim ZOO i zajęciach w Centrum Nauki Kopernik,

 • wyjazdy turystyczne, krajowe i zagraniczne, podczas których mogą oni poznawać ciekawe zakątki Polski i Europy, a także prowadzić bezpośrednie obserwacje zmian zachodzących w środowisku przyrodniczym wywołanych przyczynami naturalnymi lub działalnością człowieka. Tak było np. podczas udanych wyjazdów do kopalni odkrywkowej węgla brunatnego w Bełchatowie.

Uczniowie i nauczyciele fizyki oraz chemii brali udział w projekcie „Szukając Einsteina – Akademia Umysłów Ścisłych” organizowanym przez Kuratorium Oświaty w Warszawie we współpracy z Politechniką Warszawską i współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Uczniowie brali udział w zajęciach laboratoryjnych na kilku wydziałach Politechniki Warszawskiej, a także uczestniczyli w zajęciach pozalekcyjnych prowadzonych według metody „lekcji holistycznej” łączącej treści chemii, fizyki oraz matematyki.

Kontakt

 • LXXXVI Liceum Ogólnokształcące im. Batalionu "Zośka"
  ul. Garbińskiego 1
  01-122 Warszawa
 • (+22) 836 48 38