INFORMACJE

Konkursy

Warszawski Konkurs Retoryczny objęła honorowym patronatem Prezydent m.st. Warszawy, Pani Hanna Gronkiewicz-Waltz.

                                                                                                                 Do realizacji projektu przystąpilismy z myślą o kształtowaniu postaw społecznych i obywatelskich wśród młodzieży. Uznaliśmy, że sztuka pieknego wysławiania jest niezwykle istotną umiejętnością we współczesnym świecie. Istotną, ale zapomnianą przez system edukacyjny. Postanowiliśmy przywrócić retoryce należne jej miejsce. Forma konkursu jest naszym zdaniem znakomitym środkiem do osiągnięcia skutecznego i poprawnego posługiwania się słowami, które samoistnie rozwijały się przez tysiąclecia, i za pomocą których współczesny obywatel może wyrazić niemal wszystko. Musi spełnić kilka warunków, aby osiągnąć ten cel. Powinien poznać i szanować słowo, rozumieć je oraz używać go świadomie. Dopiero wtedy słowa ułożą się w znakomitą całość, jaką jest piekne zdanie. Gros pięknych zdań utworzy natomiast wypowiedź doskonałą. 

Zapraszamy do współnej nauki przez zabawę młodzież oraz ich nauczycieli ze  szkół ponadgimnazjalnych na terenie Warszawy.

                                               

 

REGULAMIN IV WARSZAWSKIEGO KONKURSU RETORYCZNEGO

QUOUSQUE TANDEM ABUTERE, CATILINA, PATIENTIA NOSTRA?

 1. Organizatorem konkursu jest LXXXVI Liceum Ogólnokształcące im. Batalionu „Zośka” w Warszawie przy ulicy Garbińskiego 1.
 2. Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy, Pani Hanna Gronkiewicz Waltz, objęła honorowym patronatem nasze przedsięwzięcie.
 3.  Konkurs skierowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych na terenie Warszawy zainteresowanych historią, kulturą starożytną oraz  retoryką i erystyką. 
 4. Konkurs składa się z dwóch etapów.
 5. Uczestnicy zgłoszeni do konkursu oratorskiego skonstruują mowę na jeden z tematów podanych przez organizatora dotyczący historii  a następnie, jeżeli zakwalifikują się do kolejnego etapu, ją wygłoszą.
 6. Termin nadsyłania zgłoszeń: do 10 marca 2014.  Decyduje data stempla pocztowego lub nadania maila.
 7. Zgłoszenie uczestnika do konkursu równoznaczne jest z nadesłaniem przez nauczyciela pracy ucznia wraz z zaznaczonym numerem tematu. Zgłoszenie powinno zawierać pracę konkursową, imię i nazwisko uczestnika i nauczyciela-opiekuna oraz adres i nazwę szkoły.
 8. I etap konkursu to przesłanie napisanych mów w terminie do 10 marca 2014.
 1. Prace należy przesłać pocztą tradycyjną do LXXXVI Liceum Ogólnokształcącego im. Batalionu „Zośka” na adres:

 

LXXXVI Liceum Ogólnokształcące im. Batalionu „Zośka”

ul.  Garbińskiego 1

01-122 Warszawa

IV Warszawski Konkurs Retoryczny

lub pocztą elektroniczną na adres:

hiems2@hotmail.com

IV Warszawski Konkurs Retoryczny

 1. W drugim etapie niezależne jury wysłucha mów wygłoszonych przez uczniów zakwalifikowanych do tego etapu konkursu oraz wręczy nagrody zwycięzcom konkurencji oratorskiej.
 2. II etap odbędzie się 11 kwietnia 2014 roku o godzinie 12.00 w LXXXVI Liceum Ogólnokształcącym im. Batalionu „Zośka” w Warszawie.
 3. Lista uczestników zakwalifikowanych do drugiego etapu konkursu retorycznego wyłoniona zostanie do 14 marca 2014 roku. Organizator poinformuje opiekunów uczniów drogą elektroniczną.
 1. Kolejność wystąpień w konkursie oratorskim podana będzie przed rozpoczęciem konkursu.
 2. Organizator powołuje jury, które decyduje o przyznanych nagrodach w konkursie retorycznym.
 3. W przypadku niemożliwości przybycia któregoś z członków Jury, organizator powoła na jego miejsce inną osobę.
 4.  Jury przyznaje następujące nagrody:

 -  I miejsce

 -  II miejsce

 -  III miejsce

 1.  Jury podejmie decyzję o przyznaniu nagród opisanych w punkcie 16 na posiedzeniu bezpośrednio po zakończeniu przesłuchań konkursowych i sporządza werdykt, który zostanie ogłoszony dnia 11 kwietnia 2014 roku bezpośrednio po obradach
 2.  Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany godzin rozpoczęcia poszczególnych części programu w zależności od ilości zgłoszonych wykonawców. 
 3. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatorów konkursu.
 4. Zestaw tematów, z których każdy uczeń wybiera 1 mową i decyduje, czy wystąpi w roli oskarżyciela, czy obrońcy:

 

 1. Medea, zabójczyni własnych dzieci – winna, czy niewinna.
 2. Reforma legionu Mariusza – zmiana na lepsze, czy gwóźdź do trumny.

 

Proponowany zestaw lektury pomocniczej[1]:

Temat 1

a) Eurypides, Medea

b) Seneka, Medea

c) Zygmunt Kubiak, Mitologia Greków i Rzymian

d) Owidiusz , Heroidy (list 12)

e) Lidia Winniczuk, Kobiety świata antycznego (rozdział 2: W Grecji wędrówek i przemian społecznych)

Temat 2

a)Maria Jaczynowska, Dzieje imperium Romanum

b)Connolly Peter, Tak żyli ludzie, historia armii rzymskiej

c)Armie świata antycznego. Republika rzymska i Kartagińczycy

 

Wszelkich informacji nieujętych w niniejszym regulaminie udzielą:

Koordynator projektu:

Katarzyna Zajączkowska

e-mail: hiems2@hotmail.com 

 

Szczegółowy program imprezy już wkrótce na stronie LXXXVI Liceum Ogólnokształcącego im. Batalionu „Zośka”.

 

 

 

 

 

 

[1] Zaproponowany zestaw lektur nie jest literaturą obowiązkową. Uczestnik może sięgnąć do własnego zestawu  lektur nie korzystając z zaproponowanego przez organizatora.

Wiadomości

Kontakt

 • LXXXVI Liceum Ogólnokształcące im. Batalionu "Zośka"
  ul. Garbińskiego 1
  01-122 Warszawa
 • (+22) 836 48 38

Galeria zdjęć