Duplikaty świadectw i legitymacji

Podajemy poniżej numer konta szkoły do uiszczania opłat regulowanych przez Prezydenta M,St, Warszazwy za wydawanie duplikatu świadectw i legitymacji:

Nr konta: 34 1030 1508 0000 0005 5043 7015. LXXXVI LO im. Batalionu "Zośka" 01-122 Warszawa ul. Garbińskiego 1 - duplikat legitymacji szkolnej- 9zł., duplikat świadectwa - 26zł.

 

Kontakt

  • LXXXVI Liceum Ogólnokształcące im. Batalionu "Zośka"
    ul. Garbińskiego 1
    01-122 Warszawa
  • (+22) 836 48 38